Naturskyddsföreningen et al v. Svenska Betodlarna et al

M 968-19
No description
Final judgment
Sweden, Nacka

Environmental NGOs, Beekeepers/Honey Producers, Individuals
Naturskyddsföreningen (Swedish Society for Nature Conservation), Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna), Maria Attström
Svenska Betodlarna, Kemikalieinspektionen
Oscar Alarik, Josia Hort, Rebecca Nordenstam

Administrative
Insecticide, Gaucho, Neonicotinoid, Imidacloprid
Annulment of the derogation of Gaucho insecticide from the neonicotinoid ban.
District Court of Nacka, Sweden
Court

February 27, 2019
Positive
The derogation for the use of Gaucho WS 70 insecticide is cancelled.
National law

Plaintiffs ask the annulment of the derogation of Gaucho WS 70 insecticide from the neonicotinoid ban, decided on 12/20/2018 by the Swedish Chemicals Agency. The defendants are Svenska Betodlarna ekonomisk förening (Swedish Association of Beet Growers) et Kemikalieinspektionen (Swedish Chemicals Agency).